STUDIA PODYPLOMOWE

Studia Podyplomowe Technologia Budowy Dróg organizowane są przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych
na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

 

Kierunek: Eksploatacja i Utrzymanie Dróg

Szczegółowe informacje (proszę kliknąć)

 

Kierunek: Technologia Budowy Dróg

 

Studia Podyplomowe Technologia Budowy Dróg organizowane są przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

 

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu technologii budowy dróg, technologii materiałów drogowych, projektowania konstrukcji nawierzchni, przepisów prawnych w realizacji i odbiorze robót.

 

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką inżynierii materiałów drogowych, technologii nawierzchni oraz inżynierii budowy dróg.

 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.


PROWADZIMY ROZPOCZYNAMY REKRUTACJE NA 3 EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKSPOLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG.

3 edycja rozpoczyna się październiku 2017.

 


 

 

 

Kierownik

Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski

 

Adres

Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa
tel: (22) 234-64-61